Kampanjan säännöt

Järjestäjä

L-Fashion Group Oy
Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti
Y-tunnus: 01491585
(jäljempänä ”Järjestäjä”)

Kampanja

Kampanjan nimi: Torstai October giveaway
Kampanjan ajankohta: syksy 2022
(jäljempänä ”Kampanja” tai ”Arvonta”)

Kampanja-aika

Kampanjaan ja siihen liittyvään arvontaan voi osallistua 19.-26.10.2022 välisenä aikana. Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

Kuinka osallistua kampanjan arvontaan?

Kampanjaan ja siihen liittyvään arvontaan osallistutaan seuraamalla @torstai_sportswear -tiliä Instagramissa, kommentoimalla kampanjapostaukseen sekä tykkäämällä postauksesta. Arvontaan voi osallistua Instagramissa, halutessaan useita kertoja. Arvonnassa palkitaan yksi voittaja arpomalla.

Kampanjan palkinnot ja voittajan ilmoittaminen

Kampanjassa arvotaan yhteensä 1 palkinto osallistuneiden kesken Instagramissa. Arvonta suoritetaan torstaina 27.10.2022. Kukin voittaja saa tuotepalkinnon, johon sisältyy:

• 1 kpl Torstai Novara -liivi (arvo 99,90 €)

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagram-viestien välityksellä. Järjestäjällä on oikeus ilmoittaa voittajan Instagram-tilin tunnus ja/tai voittajan nimi järjestäjän kampanjasivulla tai järjestäjän Instagram-tilillä.

Kampanjan palkintojen lunastaminen

Tuotepalkinto toimitetaan voittajalle kampanja-ajan jälkeen.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta palkintoa osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Palkinnot toimitetaan vain Kampanjan kohdemaihin.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset osallistumistiedot tai voittajaa ei tavoiteta viimeistään 26.11.2022 mennessä, on Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Alaikäinen henkilö voi osallistua arvontaan vain huoltajan kirjallisella luvalla. Osallistuja vastaa luvan hankinnasta ja sen käsillä olosta voitosta ilmoitettaessa. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän konserniin kuuluvat työntekijät eivätkä tämän arvontaan tai siihen liittyvän Kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä tai Kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä Kampanjan palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä Kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta Kampanjaan. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää Kampanjan arvokkaimman palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Verot

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta Suomessa ja muissa mahdollisissa Kampanjan kohdemaissa. Osallistuja vastaa muiden mahdollisesti arvontavoittoon liittyvien henkilökohtaisten verojen suorittamisesta.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset Kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen Kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Kampanjan sääntöjä, perua tai muuttaa Kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuminen ei edellytä henkilötietojen luovuttamista Järjestäjälle. Ainoastaan arvonnan voittajilta pyydetään henkilötiedot palkinnon lunastamista varten. Palkinnon lunastamista varten annettuja tietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Facebookin, Instagramin ja Twitterin vastuuvapaus

Kampanja ei ole millään tavoin Facebookin, Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin ja Twitterin kaikista Kampanjaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.


Osallistumalla Kampanjaan osallistuja hyväksyy nämä Kampanjan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan niitä.