Luhta North Star -tuotannonohjausprosessi

North Star on tuotantoketjumme ohjausprosessi, jonka tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä toimitusketjussamme korkean riskin maissa. Sen myötä valvomme säännöllisesti toimittajia ja valmistajia sekä suoritamme laatutarkastuksia ennen tuotantoa ja sen aikana.

Vierailemme toimittajiemme luona 11 kertaa kauden aikana. Vierailujen aikana tarkastetaan laadunvalvonnan lisäksi, että Code of Conduct -säännöstön mukaiset asiat ovat kunnossa. Sosiaalisen vastuun osalta tarkastuksissa auditoidaan 26 eri Code of Conduct -dokumentin kohtaa. Näiden tulosten perusteella ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimiin työolojen tai laadun parantamiseksi. Vierailuista tehtävään raporttiin liitetään valokuvamateriaalia tukemaan raportointia. Auditointiraportit tallennetaan ja niitä voidaan seurata tarvittaessa myös jälkikäteen.

Sen lisäksi, että auditointivierailut todentavat Code of Conduct -sopimusta, niissä myös varmistetaan, että tuotteemme todella valmistetaan meille ilmoitetuissa tehtaissa. Kaikista auditointikäynneistä noin 7 % on pistokoeluonteisia, eli toimittajalle ei etukäteen ilmoiteta tarkastajien tulosta.

Kun North Star-prosessin lisäksi mukaan lasketaan tuotekehitysvaiheessa ja mallisarjoja suunnitellessa tapahtuvat vierailut toimittajille, kertyy niitä vuoden aikana yhteensä yli 6000. Luhdan omassa Kiinan organisaatiossa koko tästä prosessista vastaa lähes 300 työntekijää. North Star toimii myös vahvana sisäisten prosessien tarkastusmekanismina, ja sen myötä varmistetaan aina myös käyttämiemme materiaalien alkuperä.