Laadukas tuote, joka kestää aikaa ja kulutusta 

Jokaisen brändimme sekä tuotekategoriamme suunnittelun ja tuotekehityksen lähtökohtana on suunnitella ja tuottaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita kuluttajalähtöisesti. Mietimme tarkasti, mihin tarkoitukseen ja kenelle tuotteita suunnittelemme ja tuotamme. Mallistoissamme on monia ajattomia, kestäviä tuotteita, jotka sopivat moneen käyttötarkoitukseen. Hyvällä tuotesuunnittelulla pyrimme myös minimoimaan hukan ja hävikin sekä pitämään tuotteet kierrossa mahdollisimman pitkään.  

Tärkeintä laadukkaalla tuotteella on olla kulutusta kestävä. Tähän panostamme tuotteen kangasta ja materiaaleja valitessamme. Testaamme myös tarkasti kaikki kankaat ennen valintaa. Päästäkseen tästä testistä läpi, materiaalin tulee olla monelta eri kantilta laadukas. Jokaiselle testille on oma tavoitearvo, jota noudatetaan. 

Kankaasta testataan muun muassa: 

 • Kutistuvuus pesussa tai höyryssä 

 • Värin päästö eri materiaalien kanssa 

 • Hankauskestävyys 

 • Valonkesto 

 • Vettähylkivyys 

 • Vedenpitävyys 

 • Hengittävyys 

 • Nyppyyntyminen 

 • Repäisylujuus 

 • Liestyminen 

 • Pakkasenkesto 

 • Kiertyminen sekä haju 

Tuotteen laadukkuus tulee esiin myös ompelun laadussa. Tehdasvalinnoilla on tässä iso merkitys. Käytämme osaavia, luotettavia ja pitkäaikaisia tehdaskumppaneita, jotta voimme taata myös ompelun laadun ja jotta tuote on kestävä. Kerromme tarkemmin tuotannosta ja tehdasvalinnoista vastuullisuusraportissamme. Laadukas tuote myös istuu hyvin ja sitä on mukava pitää. Oma tuotekehitystiimimme varmistaa jokaisen tuotteen istuvuuden mallikappaleiden avulla ennen tuotantoa.  

Tuotteiden hoito 

Merkkiemme vaatteet on luotu kestämään. Tuotekehityksessä otamme huomioon myös helppohoitoisuuden ja liitämme tuotteisiin kattavat hoito-ohjeet, koska oikein hoidettu tuote on laadukas pitkään. Julkaisemme myös nettisivuillamme hoito-ohjeita. Tutustu hoito-ohjeisiin täältä. 

Tuotteiden korjaus 

Konsernimme merkkien vaatteet voit tarvittaessa myös korjauttaa, tuunata tai muodistaa ja antaa näin vaatteelle niiden ansaitsema jatkoaika. Tämä onnistuu helposti kumppanimme Menddien kautta. Haluat sitten korjata tai paikata sporttivaatteesi tai muodistaa tai tuunata lempivaatteesi arkeen tai juhlaan, voit lukea palvelusta lisää ja jättää tarjouspyynnön suoraan ompelijalle tästä. 

 

Materiaalivalinnat ja materiaalien hankinta 

Materiaalivalinnoilla on merkitystä sekä laadun että vastuullisuuden näkökulmasta. Materiaalin tuotanto aiheuttaa merkittävän osan yrtysksemme hiilidioksidipäästöistä, lisäksi materiaaleihn liittyy muita ympäristövaikutuksie koskien esimerkiksi veden ja kemikaalien käyttöä, mikromuoveja ja jätteitä. Pyrimme huomiomaan vastuullisuuden materiaalivalinnoissa ja minimoimaan materiaaleista aiheutuvia ympäristöön liittyviä haittoja monin eri keinoin.  

Valitessamme ja hankkiessamme tuotteiden materiaaleja pyrimme ottamaan huomioon erityisesti seuraavat asiat:  

 • Raaka-ainehankinta 

 • Full chain-of-custody – jäljitettävyys ja todennettavuus 

 • Kiertotalousnäkökulma 

 • Materiaalin mitattava laatu - kestävyys ja pitkäikäisyys 

 • Kemikaaliturvallisuus 

 • Valmistusprosessit ja valmis tuote 

Tiedostamme, että meillä on paljon kehitettävää materiaalivalintojemme osalta päästäksemme kunnianhimoiseen tavoitteeseemme kiertotalouden mukaista mallistoista. Olemme luoneet suunnitelman ja teemme kehitystyötä Luhdan brändien kanssa lisätäksemme esimerkiksi kierrätysmateriaalien osuutta merkittävästi mallistoissamme tulevina sesonkeina.   

Innovatiivisuus materiaalien käytössä  

Innovaatiot ovat keskiössä tulevaisuusorientoituneessa materiaalikehityksessä. Kaikkien brändiemme ja tuotekehitystiimiemme hyödynnettävissä on yhteinen materiaalikirjasto, joka tukee ympäristöystävällisempien ja kiertotalouden mukaisten materiaalien valintaa. Materiaalikirjasto auttaa meitä tekemään tietoisempia valintoja säilyttäen samalla brändiemme laadukkuuden, pitkäikäisyyden ja estetiikan. Kartoitamme jatkuvasti uusia vaihtoehtoja niin kierrätettävien materiaalien kuin biobased ja uusiutuvien materiaalien käytön osalta. Tekstiiliala ja sen innovaatiot kehittyvät nopeasti ja uskomme tulevien vuosien kehityksen tuovan meille paljon uusia ratkaisuja. Seuraamme aktiivisesti alan kehitystä. 

Olemme huomioineet vuoden 2024 olympiamallistossa mahdollisimman pitkälle tulevat tavoitteemme ja mallisto on rakennettu pyrkimyksenä kokeilla ja harjoitella täyttä kiertotalouden mukaisuutta siltä osin kuin siihen jo pystymme. Malliston suunnittelu- ja materiaalivalinnoissa on huomioitu niin kierrätettävyys, tuotteiden useat kierrot sisältävä pitkä elinkaari kuin kierrätysmateriaalien ja parempien luonnonmateriaalien käyttö. Lue lisää olympiamallistosta täältä. 

Ei haitallisille kemikaaleille 

Materiaalivalinnoissa seuraamme kemikaalien osalta Suomen tekstiili ja muoti ry:n rajoitettujen aineiden RSL-listaa (Restricted Substances List), joka perustuu kemikaaleja koskevaan EU-lainsäädäntöön (REACH-asetus, POP-asetus) sekä kansalliseen kemikaalilainsäädäntöön. RSL:n avulla kehitetään osaltaan tuotteiden laatua ja turvallisuutta sekä vähennetään tekstiilituotteiden haitallisten aineiden ympäristövaikutuksia. Sidomme ympäristöpolitiikkamme ja sopimuksien kautta koko toimitusketjumme noudattamaan samoja ohjeita, mukaan lukien REACH, SVHC-aineet ja PFAS-yhdisteet. 

Mikromuovit 

Teknisissä välikerrostuotteissa ja ulkovaatteissa käytetään usein synteettisiä materiaaleja niiden toiminnallisuusominaisuuksien ja käyttömukavuuden takaamiseksi eri sääolosuhteissa sekä käyttöiän lisäämiseksi. Näiden materiaalien ympäristöhaittana on kuitenkin niiden tuotannon ja pesun aikana irtoavat mikromuovit vesistöihin. Mikromuovipäästöt minimoidaan parhaiten laadukkailla materiaalivalinoilla ja tuotteiden oikeilla käyttötavoilla. Yksi keino hillitä mikromuovin muodostumista on myös etsiä innovatiivisia materiaaleja korvaamaan perinteiset synteettiset materiaalit. Ohjaamme asiakkaitamme välttämään mikromuoveja ostamalla käyttötarkoitukseen suunniteltuja, laadukkaita tuotteita ja pesemällä niitä vain tarvittaessa.  

Eläinperäiset materiaalit 

Eläinperäiset materiaalit ovat hyvin marginaalisia Luhdan käyttämiin materiaaleihin ja kokonaishankintaan nähden. Meille on kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa eläinten oikeuksien toteutuminen kaikissa tuotteissa käytetyissä eläinperäisissä materiaaleissa. Asetamme Code of Coductissa ja eläinpolitiikassamme toimittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme tarkat vaatimukset eläinten oikeuksiin liittyen, joihin heidän tulee sitoutua. Tutkimme eläinten oikeuksien varmistamiseksi tarkasti alkuperätodennuksien eli kolmannen osapuolen sertifioinnit. Asetamme myös tuotekehitystiimeillemme selkeät ohjeistukset ja minimivaatimukset koskien eettistä hankintaa huomioiden eläinten oikeudet. 

Lue lisää materiaaleista ja niihin liittyvästä työstämme vastuullisuusraportiltamme.