Merkittävimmät ympäristöön ja ihmisiin liittyvät kestävyysvaikutukset syntyvät alallamme pitkistä ja globaaleista toimitusketjuista. Tiedostamme toimitusketjun hallinnan haasteellisuuden ja yksi vastuullisuustyömme tärkeimmistä kehityskohteista onkin tunnistaa koko arvoketjumme toimintamme vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja talouteen ja tehdä tavoitteellisesti töitä haitallisten kestävyysvaikutusten minimoimiseksi sekä positiivisten vaikutusten edistämiseksi toimitusketjussamme. 

Tuotantoketjun hallinta Luhdalla 

Pyrimme varmistamaan ja edistämään sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän vastuun toteutumisen toimitusketjussamme useiden eri politiikkojen ja toimintaperiaatteiden, prosessien ja toimenpiteiden kautta. Suomessa toimiva tuotantotiimimme hallinnoi, koordinoi ja ohjeistaa tuotannon ja hankinnan kokonaisuutta. Toiminnan jalkauttaa Suzhoussa Kiinassa Luhdan oma organisaatio, jonka toiminta on alkanut vuonna 2002. Organisaation tehtäviin kuuluu muun muassa kommunikointi toimittajien kanssa, toimittajien ohjeistus, toimittajien toiminnan laadun testaus ja valvonta sekä vastuullisuuden seuranta. Heidän tehtävänä on myös tuotannon laadun ohella varmistaa, että todellisuus tehtailla vastaa sitä, mitä eettisissä ohjeistuksissamme (Supplier and Partner Code of Conduct) on sovittu. Oma organisaatiomme valitsee tehtaat tarkasti ja vierailee niissä itse sekä tuotannon alussa että kauden aikana.  

Luhdan hankinnoissa noudatetaan vastuullisen hankinnan periaatteita ja hankintojamme ohjaa toimittajiamme sitovat eettiset toimintaohjeet (Luhta Supplier Code of Conduct) sekä politiikat Amfori BSCI Code of Conduct, Luhta Human Rights Commitment, Luhta Child Labour, Modern Slavery and Human Trafficking Statement, Luhta Labour Rights Policy, Restricted Substance List (RSL), Luhta Environmental Policy ja Luhta Animal Welfare Policy.

Sekä Luhdan sisäiset että ulkopuoliset tarkastajat valvovat periaatteiden noudattamista. Aina uusia toimittajia valitessamme käymme dialogia toimittajien kanssa ja varmistamme muun muassa toimittajien sertifikaatit, toimintatavat, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyvät asiat. Vaadimme myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme toimittamaan tiedot kaikista alihankkijoista ja mahdolliset saatavilla olevat tarkastusraportit. Tilanteen vaatiessa voimme kieltää kumppania käyttämästä tiettyä alihankkijaa, jos siihen liittyy esimerkiksi suuri riski ihmisoikeusloukkauksista. 

Julkaisemme vuosittain päivitetyn sopimusvalmistajiemme listan, jonka avulla haluamme lisätä avoimuutta siitä, ketkä ja missä tuotteitamme valmistavat. 

North Star -prosessi ja kolmannen osapuolen auditoinnit toimitusketjun vastuullisuuden varmistamisessa 

Yli 95 % kaikista tuotteistamme valmistetaan EU:n ulkopuolella Kiinassa, jossa meillä on pitkät ja läheiset yhteistyösuhteet sopimusvalmistajiemme kanssa. Koko toimitusketjun läpinäkyvyys ja tuotelaadun varmistaminen on meille tärkeää. Tätä varten meillä on oma sisäinen toimitusketjumme ohjausprosessimme North Star. North Star -prosessin tarkoituksena on lisätä toimitusketjun läpinäkyvyyttä tällä hetkellä Kiinassa yhdessä Amfori BSCI -jäsenyytemme kanssa. Pitkien ja läheisten yhteistyökumppanuuksiemme sekä North Star -prosessin kautta pyrimme varmistamaan tuotteiden laadun ja hyvän läpinäkyvyyden arvoketjuumme. Näiden prosessien kautta valvomme tuotantoamme niin tuotteen laadun kuin myös valmistuksen sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista.  

North Star auttaa meitä seuraamaan säännöllisesti toimittajia ja valmistajia sekä suorittamaan laatutarkastuksia ennen tuotantoa ja sen aikana. Näiden aikana tehdään laadunvalvonnan lisäksi auditointeja sen varmistamiseksi, että asiat ovat vaatimustemme mukaisia. Vuonna 2023 aikana North Star -prosessimme mukaisesti teimme 4550 vierailua yhteistyökumppaneillemme kaikkien tuotekategorioidemme osalta, kun mukaan lasketaan tuotekehitysvaiheen toimittajakäynnit. North Star -prosessin kautta teimme yhteensä 231 tehdasauditointia vuoden 2023 aikana. Osa kaikista tarkastuskäynneistä on ennalta ilmoittamattomia, eli toimittajalle ei ilmoiteta etukäteen tarkastuskäynneistä. Tarkastuskäynneillä varmistetaan, että olosuhteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia ja että auditoinnit varmistavat myös, että tuotteemme valmistetaan tehtaissa, joista meille on ilmoitettu. North Star toimii myös vahvana sisäisenä tarkastuksena prosessien todentamisessa ja vahvistaa myös käyttämiemme materiaalien alkuperän.  

Hyödynnämme oman North Star prosessin lisäksi riskimaissa sijaitsevien tehtaiden työolojen ja ihmisoikeuksien toteutumisen arvioinnissa kansainvälisiä sosiaalisen vastuun auditointi- ja sertifiointijärjestelmiä, ensisijaisesti amfori BSCI-auditointia. Tarkastelemme Amfori BSCI -auditointien tuloksia osana toimitusketjumme vastuullisuuden hallintaa ja kehittämistä. Hyväksymme myös muita sosiaalisen vastuun arviointijärjestelmiä, jos niiden kriteerit vastaavat amfori BSCI-auditoinnin tasoa ja auditoinnin on suorittanut riippumaton osapuoli (esim. SA8000).  

Voit lukea lisää tuotantoketjua koskevasta vastuullisuustyöstämme vastuullisuusraportistamme.