KAMPANJAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä

L-Fashion Group Oy

Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti

Y-tunnus: 01491585(jäljempänä ”Järjestäjä”)

Kampanja

Kampanjan nimi: Rukka Motorsport MP 24 fair ticket giveaway #5

Kampanjan ajankohta: kevät 2024
(jäljempänä ”Kampanja” tai ”Arvonta”)

Kampanja-aika

Kampanjaan ja siihen liittyvään arvontaan voi osallistua 24.1.–28.1.2024 välisenä aikana. Kampanja-ajan jälkeen (29.1.2024 tai myöhemmin) saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

Kuinka osallistua kampanjan arvontaan?

Kampanjaan ja siihen liittyvään arvontaan osallistutaan seuraamalla @rukkamotorsport-tiliä Instagramissa, tykkäämällä kampanjapostauksesta ja kommentoimalla kampanjapostaukseen. Arvontaan voi osallistua vain kerran Instagramissa.

Kampanjan palkinnot ja voittajan ilmoittaminen

Kampanjassa arvotaan 1 palkinto Instagramissa osallistuneiden kesken. Arvonta suoritetaan maanantaina 29.1.2024. Kukin voittaja saa tuotepalkinnon, johon sisältyy:

  • 2 kpl pääsylippuja MP-messuille (arvo 40 €)

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagram-viestien välityksellä. Järjestäjällä on oikeus ilmoittaa voittajan Instagram-tilin tunnus ja/tai voittajan nimi Järjestäjän kampanjasivulla tai Järjestäjän Instagram-tilillä.

Kampanjan palkintojen lunastaminen

Tuotepalkinto toimitetaan voittajalle kampanja-ajan jälkeen.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta palkintoa osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Palkinnot toimitetaan vain Kampanjan kohdemaihin.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset osallistumistiedot tai voittajaa ei tavoiteta viimeistään 1.2.2024 mennessä, on Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Alaikäinen henkilö voi osallistua arvontaan vain huoltajan kirjallisella luvalla. Osallistuja vastaa luvan hankinnasta ja sen käsillä olosta voitosta ilmoitettaessa. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän konserniin kuuluvat työntekijät eivätkä tämän arvontaan tai siihen liittyvän Kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä tai Kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä Kampanjan palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä Kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta Kampanjaan. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää Kampanjan arvokkaimman palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Verot

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta Suomessa ja muissa mahdollisissa Kampanjan kohdemaissa. Osallistuja vastaa muiden mahdollisesti arvontavoittoon liittyvien henkilökohtaisten verojen suorittamisesta.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset Kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen Kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Kampanjan sääntöjä, perua tai muuttaa Kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuminen ei edellytä henkilötietojen luovuttamista Järjestäjälle. Ainoastaan arvonnan voittajilta pyydetään henkilötiedot palkinnon lunastamista varten. Palkinnon lunastamista varten annettuja tietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Facebookin ja Instagramin vastuuvapaus

Kampanja ei ole millään tavoin Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista Kampanjaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Osallistumalla Kampanjaan osallistuja hyväksyy nämä Kampanjan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan niitä.