Vastuullisuus on keskeinen osa Luhdan strategiaa. Yritysvastuullisuus ja toiminta pohjaavat Luhdan arvoihin, visioon ja missioon. Päivittäistä vastuullisuuteen liittyvää työtämme ohjaavat erityisesti Luhdan vastuullisuusohjelma, vastuullisuustavoitteet, vastuullisuustyön painopisteet sekä vastuullisuuteen liittyvät sitoumukset ja politiikat. Lisäksi tiivis yhteistyö tärkeiden kumppaneidemme kanssa auttaa meitä kehittämään liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistämään kestävää kehitystä.   

Vastuullisuustavoitteemme 

Olemme asettaneet vastuullisuustyöllemme selkeät tavoitteet. Nämä tavoitteet ohjaavat sitä päivittäistä työtä, jolla varmistamme, että kestävien ja innovatiivisten tuotteidemme valmistuksessa on huomioitu ja kartoitettu ympäristövaikutukset mahdollisimman kattavasti läpi arvoketjun ja että niin oma henkilökuntamme kuin arvoketjuumme kuuluvat sidosryhmät huomioivat toiminnassaan ihmisten hyvinvoinnin ja eettisyyden. 

Vastuullisuustyömme kolme päätavoitetta ovat: 

Vastuullisuusraportti vastuullisuustavoitteemme 1200x630 01

Pelkät tavoitteet eivät kuitenkaan vie meitä eteenpäin, ja meille vastuullisuus merkitsee ennen kaikkea tekoja. Vastuullisuusraportissamme pyrimme avaamaan tavoitteidemme lisäksi mahdollisimman konkreettisesti sitä vastuullisuustyötä, jota olemme tuotteisiin, ympäristöön ja ihmisiin liittyen tehneet. Uusimpaan vastuullisuusraporttiimme pääset tutustumaan tästä. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toiminnassamme 

Olemme sitoutuneet UN Global Compactiin – maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen. UN Global Compact pohjautuu YK:n yleismaailmallisiin ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin periaatteisiin. Olemme jo pitkään tehneet työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja sitoutuneet toiminnassamme sekä eettisissä ohjeissamme kymmeneen Global Compact -periaatteeseen. Olemme tunnistaneet toimintamme kannalta neljä keskeisintä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden toteutumista edistämme aktiivisesti: 

Vastuullisuusraportti YKn kest.kehitys tavoit. 1200x630 01

Liityimme alkuvuodesta 2023 aloitteen allekirjoittajayritysten joukkoon vahvistaaksemme osaltamme kehitystyötämme ja sitoutuaksemme raportoimaan edistymisestämme UN Global Compact raportointimenettelyn mukaisesti.