Luhta.com logo
IcePeak logo
Luhta logo
Rukka logo
Torstai logo
Dachstein logo
Ril's logo
Your Face logo
Rukka Pets logo

Osallistuminen

Voit osallistua arvontaan täyttämällä suorapostissa olevaan kuponkiin omat tietosi ja palauttamalla kupongin määräaikaan mennessä Your FACE -myymälään.

Arvonta-aika ja voittajan valinta

Arvontaan voi osallistua arvonta-infossa annettuna aikana, eli 8.5.2022 asti. Arvonta-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Voittaja arvotaan viimeistään 16.5.2022.

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan arvonta-infossa määritelty palkinto eli 150€ aClass-rahaa käytettäväksi Your FACE -myymälässä tapahtuviin ostoksiin. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinnon vastaanottajan tulee olla täysi-ikäinen. Palkintoa ei voi luovuttaa toiselle henkilölle. Palkintoa ei toimiteta ulkomaille. aClass-raha on käytettävissä normaalisti aClass-kanta-asiakasohjelman sääntöjen mukaisesti eli aClass-rahan käyttäminen edellyttää aClass-kanta-asiakkuutta.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkinnon voittajalle soitetaan hänen ilmoittamaansa puhelinnumeroon tai häneen otetaan yhteyttä sähköpostitse. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Osallistuja vastaa tavoitettavuudestaan. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset osallistumistiedot tai voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Lunastamatonta palkintoa ei korvata, eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa L-Fashion Group Oy:n kaikesta vastuusta, joka koskee vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. L-Fashion Group Oy vastaa arpajaisverosta. Mahdollista palkinnon lunastamisesta liittyvistä veroseuraamuksista vastaa palkinnon voittaja itse. Osallistuja vastaa muista veroista, jotka voivat liittyä muun muassa osallistujan omaan tulonhankintaan. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Arvonnan osallistuja vapauttaa järjestäjän sekä arvontaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen arvontaan sekä evätä palkinto.

Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot.

Muutokset kampanjan sisältöön

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa arvontaa. Järjestäjä ilmoittaa arvontasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa markkinointikanavissa, mikäli joutuu tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käytetään vain tähän arvontaan, jonka jälkeen ne hävitetään.