ARVONNAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä

Luhta Sportswear Company

L-Fashion Group Oy

Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti

(PL 55, 15501 Lahti)

y-tunnus 01491585

Osallistumiskelpoisuus ja sääntöjen hyväksyminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki kiertotalouskyselyyn 10.7.2023 mennessä osallistuneet henkilöt, jotka lukuun ottamatta järjestäjien, palkintokumppanin ja niiden tytäryhtiöiden työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

Järjestäjä pidättää oikeuden vahvistaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Osallistumalla arvontaan hyväksyt nämä säännöt.

Osallistuminen

Voit osallistua arvontaan kyselyssä kerrotulla tavalla antamalla yhteystietosi.

Arvonnan osallistumisaika ja voittajan valinta

Arvontaan voi osallistua 26.6.-10.7.2023 välisenä aikana. Arvonta-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.Voittaja arvotaan viimeistään 12.7.2023.

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kolme kappaletta lahjakortteja, jotka oikeuttavat á 100 € arvoiseen ostokseen luhta.com-verkkokaupasta.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinnon voittajalle soitetaan hänen ilmoittamaansa puhelinnumeroon tai häneen otetaan yhteyttä sähköpostitse. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa.Osallistuja vastaa tavoitettavuudestaan.Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset osallistumistiedot tai voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Lunastamatonta palkintoa ei korvata, eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistuja vastaa muista veroista, jotka voivat liittyä muun muassa osallistujan omaan tulonhankintaan. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Arvontaan osallistuja vapauttaa järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen arvontaan sekä evätä palkinto.

Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin.

Muutokset kampanjan sisältöön

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa. Järjestäjäilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa markkinointikanavissa, mikäli joutuu tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojen käsittelyä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä täällä. Rekisterin nimi on Luhta aClass -asiakasrekisteri. Rekisterin pitäjä on Luhta Sportswear Company.

Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että se on tutustunut henkilötietojen käsittelyä koskevaan rekisteriselosteeseen ja hyväksyy sen ehdot.