Luhta aClass -kampanjasäännöt

KILPAILUKAMPANJAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä
L-Fashion Group Oy
Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti
(PL 55, 15501 Lahti)
y-tunnus 01491585

Osallistumiskelpoisuus ja sääntöjen hyväksyminen

Kampanjaan voivat osallistua kaikki kanta-asiakasohjelman jäseninä olevat tai ostohetkellä kanta-asiakasohjelmaan liittyvät 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka asuvat Suomessa lukuun ottamatta järjestäjien, palkintokumppanin ja niiden tytäryhtiöiden työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään taikka henkilöitä, jotka ovat kytköksissä kampanjaan. Järjestäjä pidättää oikeuden vahvistaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt. Mikäli eri kielillä laadittujen kampanjaa koskevien sääntöjen ehdoissa on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielisten sääntöjen ehtoja.

Osallistuminen

Kampanjaan osallistuvat kaikki Luhta aClass –kanta-asiakkaat, jotka ovat ladanneet Luhta aClass-mobiilikortin ja tehneet ostoksia Luhta aClass –ohjelmaan kuuluvissa myymälöissä 15.-28.8.2022. Kampanjaan voi osallistua vain kerran, vaikka tekisi ostoksia useamman kerran kampanja-aikana. Kilpailuun osallistuminen edellyttää ostosten rekisteröimistä mobiilikanta-asiakaskortille.

Kampanja-aika ja voittajan valinta

Kampanjaan voi osallistua 15.-28.8.2022. Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Voittaja arvotaan viimeistään keskiviikkona 31.8.2022. Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan 500€:n arvosta aclassrahaa, joka tallennetaan voittajan Luhta aClass –kortille ja jonka voi käyttää missä tahansa Luhta aClass –ohjelmaan kuuluvassa myymälässä. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Palkintoa ei voi luovuttaa toiselle henkilölle. Palkintoa ei toimiteta ulkomaille. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinnon voittajalle soitetaan hänen kanta-asiakastiedoissa olevaan puhelinnumeroon tai häneen otetaan yhteyttä sähköpostitse tai yksityisviestillä, sekä voittajan etunimi ja asuinpaikkakunta tullaan julkaisemaan sivustolla www.luhta.com/aClass. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Osallistuja vastaa tavoitettavuudestaan. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset tiedot kanta-asiakasohjelman omiin tietoihin tai voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Lunastamatonta palkintoa ei korvata, eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle.

Järjestäjän vastuu

Pääpalkinnon vastaanottaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailun järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Mahdollista palkinnon lunastamisesta liittyvistä veroseuraamuksista vastaa palkinnon voittaja itse. Osallistuja vastaa muista veroista, jotka voivat liittyä muun muassa osallistujan omaan tulonhankintaan. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin.

Muutokset kampanjan sisältöön

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa. Järjestäjä ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa markkinointikanavissa, mikäli joutuu tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tietojen käyttöä ja käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä täältä.