Päivitetty 17.5.2024

Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman ehdot

1. Luhta aClass -asiakkuus

1.1 Määritelmä

Luhta aClass on L-Fashion Group Oy:n Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Luhta Outdoor Store-, Luhta Outlet-, Ril's- ja Your FACE-, ketjujen sekä luhta.com -verkkokaupan asiakkailleen tarjoama kanta-asiakasohjelma, johon liittyneet asiakkaat kerryttävät viimeisen 12 kuukauden ostoeurojen määrän perusteella aClass-rahaa sekä voivat hyödyntää ketjujen kanta-asiakasetuja, kuten kanta-asiakkaille suunnattuja tarjouksia.

1.2 Liittyminen

Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö. Luhta aClass -kanta-asiakasohjelma on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille. 15–17-vuotias kanta-asiakasohjelmaan hakeva henkilö tarvitsee huoltajansa suostumuksen. Yritykset, konsernit, järjestöt tai muut yhteisöt tai kaupallisia tai keskitettyjä ostoja tekevät eivät ole oikeutettuja liittymään Luhta aClass -kanta-asiakasohjelmaan. Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman kanta-asiakkuutta ei voi käyttää jälleenmyyntiin tai voittojen tavoitteluun.

Luhta aClass-asiakkuus on henkilökohtainen ja aClass-asiakkaaksi voi liittyä kaikissa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvissa myymälöissä tai Luhta.comin Luhta aClass -verkkosivustolla. Luhta aClass -myymälöitä ovat kaikki Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Luhta Outdoor Store-, Luhta Outlet-, Ril’s- sekä Your FACE -myymälät sekä luhta.com -verkkokauppa. Liittyminen Luhta aClass -asiakkaaksi on maksutonta. Kanta-asiakkuus alkaa, kun liittymishakemus on asianmukaisesti täytetty, allekirjoitettu ja hyväksytty. Hakemuksessa annettuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu kanta-asiakasohjelmaan hakevan henkilön liittymishakemuksessa antamaan suostumukseen.

Liittymällä Luhta aClass -asiakkaaksi asiakas sitoutuu noudattamaan kanta-asiakasohjelman ehtoja. Ennen kanta-asiakkaaksi liittymistä asiakkaan on tutustuttava näihin Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman ehtoihin sekä henkilötietojen käsittelyä koskevaan Luhta aClass kanta-asiakasohjelman rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

1.3 Luhta aClass -kortti

Jokainen Luhta aClass -ohjelmaan liittynyt asiakas saa jäsenyytensä tunnukseksi henkilökohtaisen, numeroidun Luhta aClass -kortin. Luhta aClass -etujen käyttö ja kerryttäminen edellyttää aClass-kortin näyttämistä ostotapahtuman yhteydessä. Kortin kadotessa uuden kortin voi tilata em. ketjujen myymälöistä. Luhta aClass -kortti käy tunnistamis- ja kanta-asiakasetujen käyttövälineenä kaikissa ketjujen myymälöissä. Luhta aClass -kanta-asiakas sitoutuu ilmoittamaan kortin katoamisesta aClass-kanta-asiakaspalveluun tai mihin tahansa Luhta aClass -myymälään. Väärinkäytöksissä L-Fashion Group Oy:lla on oikeus mitätöidä kortti.

Jokainen Luhta aClass -ohjelmaan liittynyt asiakas saa lisäksi edellä mainitun Luhta aClass -kortin rinnalle halutessaan Luhta aClass -Mobiilikortin. Kanta-asiakas voi halutessaan siirtyä ainoastaan Luhta aClass -Mobiilikortin käyttäjäksi. Jos kanta-asiakas haluaa luopua muovisen kortin käytöstä, kanta-asiakkaan tulee palauttaa muovinen kortti mihin tahansa Luhta aClass -myymälään tai leikata muovinen kortti pieniin osiin ja hävittää se tietoturvallisesti muovinkeräykseen. Mobiilikortin voi tilata mistä tahansa Luhta aClass -myymälästä tai verkkokaupasta luhta.com.

2. Luhta aClass -kanta-asiakasedut

2.1 Luhta aClass -rahatili

Jokaisen Luhta aClass -ohjelmaan liittyneen asiakkaan ostotapahtuma Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Luhta Outdoor Store-, Luhta Outlet-, Ril's- ja Your FACE-, -myymälästä sekä luhta.com -verkkokaupasta kerryttää aClass-rahaa asiakkaan henkilökohtaiselle Luhta aClass -kortin aClass-rahatilille.

Henkilökohtaisen aClass-rahan kerryttämisen edellytyksenä on, että asiakas esittää oman henkilökohtaisen Luhta aClass -korttinsa ennen ostojen maksamista. Ostojen maksutavaksi hyväksytään käteinen, lahjakortti sekä pankki- ja luottokortti. Lahjakortin ostosta ei kerry aClass-rahaa. Ostotapahtumasta kertyvä aClass-raha siirtyy asiakkaan aClass-rahatilille pääsääntöisesti ostotapahtumapäivää seuraavana arkipäivänä.

Jokaisesta ostotapahtumasta kertyvä asiakkaan henkilökohtainen aClass-raha määräytyy aClass-rahaprosentin perusteella. aClass-rahaprosentti lasketaan asiakkaan viimeisen 12 kuukauden ostoeurojen perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

Viimeisen 12 kk:n ostoeurot Luhta aClass -myymälöistä = Asiakkaan aClass-rahaprosentti

0-299€ = 2% 300-599€ = 3% 600-899€ = 4% 900-1199€ = 6% 1200-1500€ = 8% yli 1500€ = 10%

Ensimmäinen Luhta aClass-kortilla tehty ostos kerryttää aClass-rahaa 2%:lla ostosumman suuruudesta riippumatta.

Luhta aClass -asiakas voi muodostaa aClass-rahatilinsä perheliitoksen kutsumalla muita samassa taloudessa asuvia 15-vuotta täyttäneitä Luhta aClass -asiakkaita kerryttämään ostoillaan talouskohtaista aClass-rahaprosenttia. Perheliitoksessa mukana olevien henkilöiden aClass-rahaprosentti määräytyy talouden ostojen yhteissumman perusteella. Kaikilla perheliitoksessa mukana olevilla henkilöillä on oikeus nähdä oman talouden jäsenten ostojen yhteissumma viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Esimerkki aClass-rahan kertymisestä:

Perheliitoksen muodostanut Luhta aClass -asiakas ostaa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvasta myymälästä 100 eurolla. Hänen perheenjäsentensä kokonaisostot (kaikki perheenjäsenet) viimeisen 12 kuukauden ajalta ovat 1575 euroa. Asiakas kerryttää tästä ostoksestaan edellä esitetyn taulukon mukaisesti 10 euroa aClass-rahaa (10% 100 euron ostoksesta) käytettäväksi alennuksena seuraavien ostojen yhteydessä missä tahansa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvassa myymälässä.

Perheliitos vaikuttaa ainoastaan aClass-rahaprosenttiin. aClass-rahatili on aina henkilökohtainen eli jokaisen perheenjäsenen omalla aClass-kortilla tehdyistä ostoista kertynyt aClass-raha siirtyy käytettäväksi ainoastaan asiakkaan henkilökohtaiselle aClass-rahatilille.

Perheliitoksen perustaminen ja poistaminen tapahtuu joko Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvassa myymälässä tai sähköpostilla asiakaspalvelu@luhta.com.

Asiakas voi käyttää omalle korttikohtaiselle aClass-rahatililleen kertyneen saldon alennuksena minkä tahansa ostoksen yhteydessä kaikissa Luhta aClass -myymälöissä. aClass-rahan käytön yhteydessä asiakkaan on kysyttäessä todistettava henkilöllisyytensä. aClass-rahaa ei voi nostaa käteisenä rahana.

Mikäli asiakkaalla ei ole ostoja yhdestäkään Luhta aClass -myymälästä viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana, asiakkaan aClass-rahatilin saldo nollautuu jakson viimeisen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

Jos asiakas palauttaa tuotteen, josta hän on kerryttänyt aClass-rahaa, asiakkaan aClass-rahatilin saldosta vähennetään kyseisestä tuotteesta kertynyt aClass-raha. aClass-rahaa kerryttäneen tuotteen palauttaminen edellyttää oman henkilökohtaisen Luhta aClass -kortin esittämistä.

Asiakas voi tarkistaa oman aClass-rahaprosentin ja aClass-rahatilin saldon kirjautumalla käyttäjätililleen Luhta.comissa tai myymälässä ostotapahtuman yhteydessä.

2.2 Muut Luhta aClass -kanta-asiakasedut (ei voimassa Luhta Outlet -myymälöissä)

Ostoksista kertyvän aClass-rahan lisäksi Luhta aClass -asiakkaalle tarjotaan seuraavat edut:

• kuukausittaiset aClass-tuotteet (alennus vähintään -20%) • -10% normaalihintaisista sukista ja sukkahousutuotteista

Edellä mainittujen etujen lisäksi Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Luhta Outdoor Store-, Ril's- ja Your FACE-, ketjut sekä luhta.com -verkkokauppa myöntävät aClass-asiakkaille muitakin eri ajankohtina vaihtuvia, vain Luhta aClass -asiakkaille tai osalle heistä tarkoitettuja lisäetuja.

Tiedot omista jäseneduista aClass-asiakas saa joko postitse, myymälästä tai kirjautumalla käyttäjätililleen Luhta.comissa. Luhta aClass -asiakkaille voidaan myös tarjota aClass-yhteistyökumppanien myöntämiä etuja.

3. Kanta-asiakasrekisteri

Luhta aClass -asiakkaan hakemuksessaan ilmoittamat tiedot ja kortin käytöstä kertyvät ostotiedot tallennetaan Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman kanta-asiakasrekisteriin. Kortinhaltijan ostotapahtumatiedot tallennetaan kanta-asiakasrekisteriin ostopaikka-, loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotetasolla. Tietojen tallentamisen tarkoituksena on mahdollisimman hyvä asiakassuhteen hoitaminen ja suoramarkkinoinnin kohdentaminen. Tietojen käyttöä ja käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä täältä.

4. Muut ehdot

Luhta aClass -kanta-asiakas on velvollinen ilmoittamaan nimensä ja/tai osoitteensa muutoksesta suoraan asiakaspalveluun:

Sähköposti: asiakaspalvelu@luhta.com Puhelin: arkisin klo 9 – 16 puh. 044 755 6622

tai kirjautumalla asiakastietoihinsa aClass-kanta-asiakassivuilla, jossa asiakas voi lisäksi tarkastella sekä hallinnoida kanta-asiakkuuteen liittyviä tietojaan. Kanta-asiakas voi kirjautua asiakastietoihinsa omalla sähköpostiosoitteellaan sekä salasanallaan. Asiakas voi lisäksi halutessaan muuttaa suoramarkkinointiin liittyviä lupia (esim. sähköposti- ja tekstiviestiluvat) sekä personoida kiinnostuksen kohteitaan kirjautumalla sisään käyttäjätililleen Luhta.com:ssa.

Säilytämme asiakkaidemme kanta-asiakkuuden ja tiedot kahdeksan (8) vuotta ostostapahtumasta, jotta voimme käsitellä niihin liittyviä mahdollisia reklamaatioita. Kanta-asiakkuuden päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan asiakasrekisteristä. Päättymisestä informoidaan asiakasta etukäteen, mikäli asiakas on antanut ajantasaiset yhteystietonsa.

Mikäli asiakas ei ole tehnyt ostoksia, eikä ole kirjautunut kanta-asiakastililleen kahden (2) vuoden aikana, hänen tietonsa poistetaan ja kanta-asiakkuus päättyy. Kanta-asiakkuuden päättyessä asiakkaan aClass -rahatili nollataan ja hänen tietonsa poistetaan kanta-asiakasrekisteristä. Päättymisestä informoidaan asiakasta etukäteen, mikäli asiakas on antanut ajantasaiset yhteystietonsaa.

Asiakas voi milloin tahansa lopettaa Luhta aClass -asiakkuutensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti aClass-asiakaspalveluun sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@luhta.com, jolloin myös poistamme asiakkaan tiedot välittömästi. L-Fashion Group Oy:llä on oikeus irtisanoa Luhta aClass -asiakkuus siinä tapauksessa, että asiakas ei noudata näitä ehtoja. Irtisanominen tapahtuu lähettämällä Luhta aClass -kortinhaltijalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.

L-Fashion Group Oy:llä on oikeus muuttaa Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman ehtoja. L-Fashion Group Oy:llä on oikeus lopettaa Luhta aClass -kanta-asiakasohjelma ilmoittamalla siitä aClass-asiakkaille vähintään kolme (3) kuukautta ennen ohjelman lopettamista.

L-Fashion Group Oy ei vastaa Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman toimintahäiriöistä eikä niiden mahdollisista seurauksista. L-Fashion Group Oy ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman muutoksista, lopettamisesta tai muista niihin liittyvistä tapahtumista.