Kohti kiertotalouden mukaisia mallistoja 

Kiertotalous on vastuullisuustyömme keskiössä, ja yksi vastuullisuusohjelmamme kolmesta päätavoitteesta on täysin kiertotalouden mukaiset mallistot vuoteen 2040 mennessä, jota kohti etenemme systemaattisesti. Tavoitteen mukaisesti tuotteet ja niiden sisältämät materiaalit pyritään säilyttämään käytössä mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden mukainen mallisto tarkoittaa meille sitä, että koko tuotteen elinkaaren aikana on huomioitu ensisijaisesti seuraavat asiat:  

  1. Kiertotalous ja tuotteen elinkaaren huomiointi tuotteen suunnittelussa 

  2. Kiertotaloutta tukevat materiaalivalinnat ja materiaalien tehokas hyödyntäminen 

  3. Kiertotalouden huomiointi tuotannossa ja tuotteiden myyntistrategiassa 

  4. Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu tukemaan tuotteiden uusiokäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä 

Kiertotalous osana tuotesuunnittelua, materiaalivalintoja ja tuotantoa 

Tavoitteen saavuttamiseksi huomioimme tuotteiden tulevat elinkaaren vaiheet jo suunnittelu- ja tuotantovaiheessa. Pyrimme laatu ja pitkäikäisyys huomioiden valmistamaan mallistomme joko kierrätetyistä, uusiutuvista kestävästi hankituista tai innovatiivisista materiaaleista. Lisäksi tehostamme materiaalien hyödyntämistä tuotesuunnittelussa. Pyrimme välttämään ylimääräisen hukan syntymistä tuotannossa tuottamalla ja vain tarpeeseen. Tuotannossa pyrimme tilaamaan vain sen verran materiaalia, jota kulloisetkin tuotantoerät vaativat.  Lue lisää tuotteiden laadusta ja kestävyydestä sekä materiaaleista.

Vastuu tuotteen koko elinkaaresta 

Vuodelle 2040 asettamamme tavoitteen mukaisesti tuotteet ja niiden sisältämät materiaalit pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään käytössä kierrättämisen, materiaalien uusiokäytön tai palveluiden avulla. Olemme ensimmäisiä suomalaisia vaatevalmistajia, joka ottaa kokonaisvastuun suunnittelemiensa ja valmistamiensa vaatteiden koko elinkaaresta.  

Luhta ReUse -prosessissa käytetyt vaatteet saavat uuden elämän joko second hand -tuotteina tai jatkavat elämää kierrätyskumppanimme käsittelyssä syntyvänä kierrätyskuituna. Vaatteen käyttöiän kaksinkertaistamalla pienennämme sen hiilijalanjälkeä n. 45 prosentilla. Lue lisää ReUsesta ja tutustu myös myytäviin käytettyjen tuotteiden valikoimaan täältä. 

Toukokuussa 2022 otimme käyttöön kehittämämme Luhta ReUse -ohjelman. Luhta ReUsen kautta otamme paremmin kokonaisvastuun tuotteen elinkaaresta huolehtimalla suunnittelemamme, valmistamamme ja myymämme tuotteet takaisin kiertoon. Tavoitteenamme on pidentää tuotteen elinikää löytämällä sille ReUse-ohjelman kautta uusi käyttötarkoitus. Vastaanotamme käytettyjä vaatteitamme kaikissa myymälöissämme Suomessa. Verkkokaupassamme on oma osio Luhta ReUsen kautta palautetuille second hand -tuotteille.  

Kaikki vastaanottamamme tuotteet eivät valitettavasti ole aina myyntikuntoisia tai soveltuvia ReUse-myyntialustalle. Tämä voi johtua tuotteen kunnosta, viasta tai tyypistä. Emme voi myydä vioittuneita, rikkinäisiä tai runsaasti kuluneita tuotteita verkkoalustallamme, jossa asiakkaan on mahdoton tarkastella tuotetta fyysisesti ja tehdä näin ostopäätös huomioiden mahdollisen vian. Pienistä, käyttöön vaikuttamattomista vioista ilmoitamme tuotteen yhteydessä myyntialustalla. Lisäksi kaikilla ReUse-tuotteillamme on muiden tuotteidemme tavoin palautusoikeus.  

Jätehierarkian mukaisesti pyrimme lajittelemaan meille palautuneet tuotteet mahdollisimman korkean arvon hyödynnykseen, niin että materiaalin kierrätys on viimeisin vaihtoehto. Mikäli tuote ei sellaisenaan sovi ReUse-alustalle, pohdimme, mihin mahdollisimman korkean arvon hyödynnykseen se sopisi. Ensisijaisesti tuotteet pyritään korjaamaan myyntikelpoisiksi, minkä prosesseja pilotoimmekin tällä hetkellä ja tutkimme käytettyjen tuotteiden käyttöön kunnostuksen mahdollisuuksia. Mikäli tuotetta ei kannata tai voi korjata, mutta se on edelleen käyttökuntoinen, lahjoitamme sen yhteistyökumppaneillemme kiertotalous-sektorilla. Olemme esimerkiksi toimittaneet korjauskelvottomia reklamaatioita ja ReUse-palautuksia opiskelija- ja yritysprojekteihin ja niistä on toteutettu muun muassa upcycling-mallistoja. Käyttökuntoisia olemme myös lahjoittaneet mm. pääkaupunkiseudun kierrätyskeskukselle esilajiteltuna. Mikäli palautettu tuote on kuitenkin tullut elinkaarensa päähän, siirrämme sen oikeaoppisesti tekstiilikierrätykseen yhteistyökumppanillemme Resterille. 

Laadukkaat tuotteemme on luotu kestämään. Huoltamalla tuotteita oikein ja korjaamalla pienet käytössä syntyneet viat saadaan muuten edelleen käyttökelpoisen tuotteen elinkaarta jatkettua. Viestimme asiakkaillemme tuotteiden oikeaoppisesta pesusta ja huollosta. Lue hoito-ohjeistamme täältä. Aloitimme kesällä 2023 yhteistyön Menddien korjaus- ja huoltopalvelun kanssa, sillä haluamme tarjota asiakkaillemme tuotteidemme korjausta ja huoltoa varten selkeän ja helpon palvelun. Tuotteet toimitetaan korjattavaksi postitse, joten korjauksen saa tuotteellemme mistä päin Suomea tahansa.  

Lue lisää kiertotaloudesta uusimmalta vastuullisuusraportiltamme.

Olympiamalliston kiertotalouden mukaiset tuotteet  

Luhta Sportswear Company on pukenut suomalaisia urheilijoita niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin kilpailuihin jo useiden vuosikymmenten ajan. Pariisin kesäolympialaisiin 2024 Suomen joukkue pukeutuu Rukka-asuihin. Olympiamalliston suunnittelun lähtökohta oli kiertotaloudenmukaisuus. Malliston suunnittelu- ja materiaalivalinnoissa on huomioitu niin kierrätettävyys, tuotteiden useat kierrot sisältävä pitkä elinkaari kuin kierrätysmateriaalien ja parempien luonnonmateriaalien käyttö. Lue lisää täältä. 

Yrityksen ja tuotekehityksen kouluttaminen kiertotalouteen – Circular Design koulutusohjelma   

Osallistuimme ympäristöministeriön tukemaan Circular Design -valmennusohjelmaan monialaisesti. Yrityksen johtoa sparrattiin strategisessa valmennuksessa ja tuote- ja palvelutyön avainhenkilöitä valmennettiin käytännön työssä. Circular Design valmennusohjelman myötä valmistui pohja, jolle Luhta Sportswear Companyn tuleva kiertotaloustiekartta tukeutuu. Työ vie meitä kohti tavoitettamme täysin kiertotalouden mukaisiin mallistoihin vuoteen 2040 mennessä.